opvang

Op school is er voor- en naschoolse opvang voorzien.

's morgens: 07.55 uur - 08.25 uur
Daarna gaan de leerlingen naar de speelplaats onder begeleiding van een leerkracht.

's avonds: 15.45 uur - 16.15 uur
Op woensdagmiddag is dit van 11.45 uur tot 12.15 uur
en op vrijdagnamiddag van 14.55 uur tot 15.30 uur.

Stuur uw kind niet te vroeg naar school. De directie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen die voor de opening van de schoolpoort gebeuren. Uw kind is wel verzekerd op de heen- en terugweg van thuis naar school.

's Middags kunnen de kinderen op de speelplaats vanaf 12.45 uur. Indien uw kind vroeger op school aanwezig is, dient middagtoezicht betaald te worden.

Leerlingen worden afgezet en opgehaald aan de deur van de school zonder de opvang te storen.
Mogen wij ook met aandrang vragen om uw kinderen tijdig af te halen, zodat de opvang op de afgesproken tijden de deuren kan sluiten.

Opvang komt op de schoolrekening.