inschrijven

Bij de inschrijving bezorgt u volgende documenten aan de school: 

  • een attest type Basisaanbod van het CLB
  • de SIS-kaart van uw kind 

Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het pedagogisch project en het schoolreglement.
Bij inschrijving van een kind met een inschrijvingsverslag, zal de school haar draagkracht bekijken. De school zal onderzoeken of ze de nodige ondersteuning kan bieden aan dit kind op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging.